Menu Đóng

Sáng tạo để phát triển

GUDJOB là Social Media Agency chuyên phát triển chiến lược, sáng tạo nội dung, quảng cáo digital ... tất cả nhằm phát triển doanh nghiệp của bạn

Chúng tôi cung cấp

Chiến lược

Tư vấn và lên chiến lược giúp bạn đạt các mục tiêu trong ngắn hạn & dài hạn

Sáng tạo

  • Social Content
  • Design
  • Video Production

Digital

Ứng dụng các giải pháp digital trong quảng cáo, phân tích dữ liệu … giúp bạn tiếp cận đúng đối tượng khách hàng

Tất cả với 1 mục tiêu

TĂNG TRƯỞNG

Khách hàng

What's in the proposal?

  • Situation Analysis
  • Optimization suggestions
  • Custom pricing

Có gì trong proposal?

  • Đánh giá tình hình
  • Đề xuất tối ưu
  • Ước lượng chi phí