FrutoNyanya​

FrutoNyanya là thương hiệu dẫn đầu thị trường thức ăn trẻ em ở Nga. FrutoNyanya sản xuất hơn 200 mặt hàng và cung cấp cho hàng triệu trẻ em trên thế giới. Năm 2021, GUDJOB đã giúp FrutoNyanya thực hiện chiến dịch tung sản phẩm chính thức bước vào thị trường Việt Nam.

FrutoNyanya

Chụp ảnh sản phẩm
Sản xuất video
Nội dung mạng xã hội
Cộng tác với người ảnh hưởng