Khách hàng

FrutoNyanya

FrutoNyanya là thương hiệu dẫn đầu thị trường thức ăn trẻ em ở Nga. FrutoNyanya sản xuất hơn 200 mặt hàng và cung cấp cho hàng triệu trẻ em trên thế giới.

Phạm vi công việc

Kết quả chiến dịch

+ 490 K
engagement
+ 1 M
video views
+ 76 K
link clicks

Một số sản phẩm

Photoshoot

YouTube Ads

Facebook & Instagram

Micro-Influencer