Doctor Care Glamiss Cool Extra

Thành lập năm 2013, D&C Doctor Care là đơn vị tiên phong nghiên cứu và phát triển sản phẩm băng vệ sinh từ thảo dược tự nhiên, the mát tại Việt Nam. GUDJOB đã đảm nhiệm truyền thông mạng xã hội cho sản phẩm Glamiss Cool Extra trong giai đoạn 2022 – 2023.

D&C Doctor Care

Hình ảnh chủ đạo
Doctor Care Glamiss Cool Visual | GUDJOB
Nội dung mạng xã hội
Cộng tác với người ảnh hưởng