Long Hải

Công ty TNHH Long Hải được thành lập từ năm 2000. Long Hải đã thành công với các nhãn hiệu Thạch rau câu, Nước rau câu Long Hải, Thạch sữa chua Natty, Thạch Caramel Lapatie, Thạch rau câu uống Excite đã được công nhận là Thương hiệu Quốc gia 2018. GUDJOB đã đảm nhận công việc thiết kế các bao bì mới cho 6 dòng sản phẩm của Long Hải vào năm 2023.

Long Hải

Thạch sữa chua Natty
Thạch rau câu Long Hải
Thạch Lapatie
Nước rau câu Long Hải
Thạch Excite
Thạch Karada