Khách hàng

AEON MALL HẢI PHÒNG LÊ CHÂN

AEON MALL Hải Phòng Lê Chân là trung tâm thương mại Nhật Bản đầu tiên và lớn nhất tại Hải Phòng. Đồng thời là trung tâm thương mại thứ 3 tại miền Bắc và thứ 6 trong hệ thống AEONMALL Việt Nam.

Phạm vi công việc

Kết quả trung bình / tháng

+ 0 K
followers
+ 0 K
engagement
+ 0 K
video views
+ 0 K
website sessions

Một vài sản phẩm