UMMA

UMMA là một nền tảng thương mại điện tử chuyên cung cấp mỹ phẩm Hàn Quốc hướng tới đối tượng B2B. GUDJOB đã giúp UMMA phát triển Chiến lược + Triển khai Digital Marketing tại 3 thị trường: Việt Nam – Philippines – Malaysia…

UMMA

Sản xuất video
Nội dung mạng xã hội
Thiết kế website & landing page
UMMA Website Showcase 02 e1597999664923 | GUDJOB
UMMA Website Showcase 03 e1597999789358 | GUDJOB
UMMA Website Showcase 04 e1597999805371 | GUDJOB
UMMA Website Showcase 05 e1597999821261 | GUDJOB
UMMA Website Showcase 06 e1597999844933 | GUDJOB
UMMA Website Showcase 07 e1597999880629 | GUDJOB
UMMA Website Showcase 08 e1597999894394 | GUDJOB