phát triển fanpage hiệu quả

Từ chiến lược đến thực thi, GUDJOB mang đến một giải pháp phát triển fanpage toàn diện cho thương hiệu của bạn

Chúng tôi sẽ làm việc cùng bạn để hiểu rõ hơn những mục tiêu trong kinh doanh và marketing của bạn. Từ đó đưa ra chiến lược phù hợp cho cả ngắn hạn lẫn dài hạn.

Mỗi thương hiệu có một tính cách riêng chính vì thế chúng tôi luôn cố gắng thể hiện được cái “chất” riêng của mỗi thương hiệu trong đa dạng các loại nội dung: hình ảnh, GIF, cinemagraph, video ngắn…

Để nội dung của bạn đến được với khách hàng mục tiêu, GUDJOB sẽ quản lý & tối ưu quảng cáo trên nhiều nền tảng như: Facebook, Instagram, Google, TikTok…

Báo cáo rõ ràng, trực quan, giúp bạn nắm bắt thông tin
& dễ dàng đưa ra các quyết định.

một vài dự án

khách hàng