Unilever – U’r On

Unilever là một trong những công ty đa quốc gia hàng đầu thế giới chuyên về các sản phẩm chăm sóc cá nhân, chăm sóc gia đình và thực phẩm. GUDJOB đã cùng Unilever Việt Nam sáng tạo nên nhân vật U’r On – sử dụng cho mục tiêu truyền thông nội bộ.

Unilever Việt Nam

unilever | GUDJOB
unilever mascot | GUDJOB
unilever mascot | GUDJOB
unilever mascot | GUDJOB
unilever values | GUDJOB
uron1 | GUDJOB
uron2 | GUDJOB