Banana Hotel

Khách sạn tình yêu Banana đem đến cho giới trẻ những không gian lãng mạn, và trải nghiệm ái ân độc đáo. GUDJOB đã giúp sáng tạo hình tượng nhân vật & nội dung mạng xã hội cho Banana Hotel giai đoạn 2018.

Banana Hotel