Unilever – UFLP 2019

Unilever là một trong những công ty đa quốc gia hàng đầu thế giới chuyên về các sản phẩm chăm sóc cá nhân, chăm sóc gia đình và thực phẩm. GUDJOB đã giúp Unilever sáng tạo nội dung cho chương trình truyển dụng UFLP 2019.

Unilever Việt Nam

2732x1536 scaled | GUDJOB