Menu Đóng

Khách hàng

Unilever

Unilever là một trong những công ty đa quốc gia hàng đầu thế giới chuyên về các sản phẩm chăm sóc cá nhân, chăm sóc gia đình và thực phẩm

Phạm vi công việc

  • Thiết kế nhân vật U’r On
  • Thiết kế các ấn phẩm truyển thông nội bộ

Ví dụ về ứng dụng infographic

Các dự án khác

Dịch vụ quản lý fanpage chuyên nghiệp
liên hệ GUDJOB

liên hệ gudjob ngay