Nhân vật U'r On của Unilever

Khách hàng

Unilever

Unilever là một trong những công ty đa quốc gia hàng đầu thế giới chuyên về các sản phẩm chăm sóc cá nhân, chăm sóc gia đình và thực phẩm

Phạm vi công việc

  • Thiết kế nhân vật U’r On
  • Thiết kế các ấn phẩm truyển thông nội bộ

Ví dụ về ứng dụng infographic