L’Oréal Management Trainee Program 2020

L’Oréal là tập đoàn chuyên về mỹ phẩm và chăm sóc sắc đẹp hàng đầu thế giới. Ở dự án này, GUDJOB giúp L’Oréal Việt Nam truyền thông cho chương trình tuyển dụng L’Oréal Management Trainee Program 2020.

L’Oréal Việt Nam

loreal management trainee | GUDJOB
loreal1 1 | GUDJOB
standee | GUDJOB