Khách hàng

Vincom Retail

Vincom Retail là công ty sở hữu, quản lý và vận hành chuỗi Trung tâm thương mại (TTTM): Vincom Center, Vincom Megamall, Vincom Plaza, Vincom + thuộc Tập đoàn Vingroup.

Phạm vi công việc

Một số sản phẩm