Vincom Retail

Vincom Retail là công ty sở hữu, quản lý và vận hành chuỗi Trung tâm thương mại (TTTM): Vincom Center, Vincom Megamall, Vincom Plaza, Vincom + thuộc Tập đoàn Vingroup. GUDJOB đã giúp Vincom Retail quản lý các fanpage và sáng tạo nội dung trong giai đoạn 2019-2020.

Vincom Retail

Sáng tạo nội dung