RCE

RCE được thành lập vào năm 2016. RCE chuyên cung cấp giải pháp mua sắm thiết bị xây dựng. GUDJOB đảm nhận sáng tạo nội dung và quản lý quảng cáo cho RCE trong năm 2023, tập trung vào mục tiêu tăng số lượng khách hàng tiềm năng.

RCE