Khách hàng

Thiện Toàn Store

Thiện Toàn Store là một thương hiệu cửa hàng tiện lợi mới ra mắt ở TP. Biên Hòa. Với định hướng hiện đại và gần gũi với người tiêu dùng địa phương, thương hiệu mong muốn sẽ phát triển thành chuỗi cửa hàng trong tương lai.

Phạm vi công việc