Bale’s Shake

Uni-President là một trong những công ty thực phẩm lớn nhất ở Đài Loan, được thành lập năm 1967.  Ở dự án này, GUDJOB sản xuất và quảng cáo trên YouTube cho 2 sản phẩm: Bale’s Shake Matcha và Bale’s Shake Brown Sugar.

Uni-President

150,000 video views

Bale's Shake Matcha
Chơi Video
Bale's Shake Brown Sugar
Chơi Video