Victory School

Victory School là trường Tiểu học, THCS & THPT tại Đắk Lắk với chương trình giáo dục quốc tế Cambridge, cam kết môi trường học tập an toàn, sáng tạo và chương trình học toàn diện. GUDJOB đảm nhận việc sản xuất video giới thiệu về trường vào năm 2024.

Victory School

Sản xuất video