L’Oréal Management Trainee Program 2019

L’Oréal là tập đoàn chuyên về mỹ phẩm và chăm sóc sắc đẹp hàng đầu thế giới. Ở dự án này, GUDJOB giúp L’Oréal Việt Nam truyền thông cho chương trình tuyển dụng L’Oréal Management Trainee Program 2019.

L’Oréal Việt Nam