L’Oréal Management Trainee Program 2019

Khách hàng

L'Oréal Vietnam

L’Oréal đưa ra sứ mệnh mang đến cái đẹp cho mọi phụ nữ và nam giới trên khắp toàn cầu bằng những sản phẩm mỹ phẩm tốt nhất về chất lượng, tính hiệu quả và sự an toàn.

Phạm vi công việc

  • Thiết kế Key Visual
  • Quản lý quảng cáo Facebook

Kênh

Facebook, GDN, Media Booking

Kết quả

Impression: 420,000
Application: 500

Key Visual & Applications

L’Oréal Management Trainee Program