L’Oréal – Make Your Career Palette POP!

L’Oréal là tập đoàn chuyên về mỹ phẩm và chăm sóc sắc đẹp hàng đầu thế giới. Ở dự án này, GUDJOB cùng L’Oréal Việt Nam sáng tạo nên các thiết kế cho chương trình tuyển dụng Make your career palette POP! năm 2019.

L’Oréal Việt Nam

Thiết kế Key Visual & POSM

showreel 01 | GUDJOB
GUDJOB Loreal POP Screen Saver Op.1 | GUDJOB
showreel 03a | GUDJOB
showreel 04 | GUDJOB