L’Oréal Management Trainee Program 2019

Client

L'Oréal Vietnam

L’Oréal đưa ra sứ mệnh mang đến cái đẹp cho mọi phụ nữ và nam giới trên khắp toàn cầu bằng những sản phẩm mỹ phẩm tốt nhất về chất lượng, tính hiệu quả và sự an toàn.

Scope of work

+ 0 K
impression
+ 0
application

Key Visual & Applications

L’Oréal Management Trainee Program

Other projects

12-2 (Small)
Brand Identity

Yomost Box Design

selim new
Video Production

Unilever – Interview Video