Đông Thành – Hòa Phúc

Được thành lập năm 1992, Đông Thành – Hòa Phúc là nhà phân phối chính thức của các thương hiệu âm thanh hàng đầu thế giới tại Việt Nam. GUDJOB đã đồng hành trong việc sáng tạo nội dung mạng xã hội với ĐT-HP trong giai đoạn 2018 – 2019.

Đông Thành – Hòa Phúc

Sáng tạo nội dung