Silky Girl

SilkyGirl là một thương hiệu mỹ phẩm đến từ Malaysia. GUDJOB đã giúp SilkyGirl sáng tạo nội dung mạng xã hội trong giai đoạn 2018 – 2020.

Silky Girl

Sáng tạo nội dung