YoMost – Thùng Carton

YoMost là một nhãn hiệu của FrieslandCampina – một tập đoàn đa quốc gia thuộc 5 công ty sữa lớn nhất hành tinh. Tiếp nối hiệu quả của thiết kế thùng carton cho Cô Gái Hà Lan, GUDJOB đã mang hướng thiết kế tương tự vào thùng carton cho YoMost vào năm 2019.

FrieslandCampina Việt Nam

Thiết kế thùng carton

12c1 | GUDJOB
12 2 | GUDJOB