Generali Việt Nam

Generali Management Trainee Program 2019

Khách hàng

Generali

Generali Việt Nam là một thành viên của Tập đoàn Generali – một trong những tập đoàn hàng đầu thế giới trong lĩnh vực bảo hiểm và các sản phẩm tài chính với sự hiện diện rộng rãi tại hơn 60 quốc gia toàn cầu

Phạm vi công việc

+ 0 M
impression
0
application

Một số sản phẩm