Generali Management Trainee Program 2019

Generali là một trong những tập đoàn hàng đầu thế giới trong lĩnh vực bảo hiểm và các sản phẩm tài chính. GUDJOB đã giúp Generali Việt Nam truyền thông cho chương trình tuyển dụng Generali Management Trainee Program năm 2019.

Generali Việt Nam