Khách hàng

YoMost

Xuất hiện ở Việt Nam từ năm 2001 với khẩu hiệu – tuyên ngôn cảm xúc độc đáo – “Một cảm giác rất YoMost”, sữa chua uống YoMost đã nhanh chóng trở thành người bạn đồng hành của giới trẻ Việt

Phạm vi công việc

Các dự án khác

thiện toàn store@3x
Brand Identity

Thiện Toàn Store