Khách hàng

YoMost

Xuất hiện ở Việt Nam từ năm 2001 với khẩu hiệu – tuyên ngôn cảm xúc độc đáo – “Một cảm giác rất YoMost”, sữa chua uống YoMost đã nhanh chóng trở thành người bạn đồng hành của giới trẻ Việt

Phạm vi công việc