Menu Đóng

Yomost Box Design

Khách hàng

YoMost

Xuất hiện ở Việt Nam từ năm 2001 với khẩu hiệu – tuyên ngôn cảm xúc độc đáo – “Một cảm giác rất YoMost”, sữa chua uống YoMost đã nhanh chóng trở thành người bạn đồng hành của giới trẻ Việt

Phạm vi công việc

  • Thiết kế hộp đựng sản phẩm theo dạng WA
  • Adapt thiết kế lên các vị

Các dự án khác

liên hệ gudjob ngay

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.