Khách hàng

VinFast E-Scooter

VinFast cung cấp các xe máy chạy bằng năng lượng điện đầu tiên được sản xuất tại Việt Nam đáp ứng các tiêu chuẩn về thông minh, phù hợp với thể trạng người Việt Nam và điều kiện giao thông khu vực.

Phạm vi công việc

+ 0 M
reach
0 %
engagement rate

Một vài sản phẩm