Menu Đóng

Unilever UFLP – Key Visual

Khách hàng

Unilever

Unilever là một trong những công ty đa quốc gia hàng đầu thế giới chuyên về các sản phẩm chăm sóc cá nhân, chăm sóc gia đình và thực phẩm

Phạm vi công việc

  • Thiết kế Key Visual cho Chương trình Nhà Lãnh Đạo Tương Lai Unilever - Unilever Future Leaders Programme (UFLP) là chương trình tuyển dụng lớn nhất của Unilever Việt Nam

Các dự án khác

Dịch vụ quản lý fanpage chuyên nghiệp

liên hệ gudjob ngay

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.