Khách hàng

UMMA

UMMA là một nền tảng thương mại điện tử chuyên cung cấp mỹ phẩm Hàn Quốc hướng tới đối tượng B2B.

GUDJOB đã giúp UMMA phát triển Chiến lược + Triển khai Digital Marketing hiệu quả tại 3 thị trường: Việt Nam – Philippines – Malaysia… và sẽ mở rộng sang các nước khác trong thời gian tới.

Phạm vi công việc

+ 0 M
reach
0 %
engagement rate
0 X
signups

Một vài sản phẩm