Menu Đóng

AIESEC & Unilever

Khách hàng

AIESEC

AIESEC là một tổ chức sinh viên độc lập, phi chính phủ, phi lợi nhuận và là nền tảng toàn cầu cho người trẻ khám phá và phát triển tiềm năng lãnh đạo của mình.

Phạm vi công việc

  • Video chia sẻ của các thành viên AIESEC đang làm việc tại Unilever

Các dự án khác

liên hệ gudjob ngay

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.