KTO

Tổng cục Du lịch Hàn Quốc (Korea Tourism Organization – KTO) thành lập năm 1962, là cơ quan trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể Thao và Du lịch Hàn Quốc. Năm 2022, GUDJOB đã đồng hành cùng KTO Việt Nam trong một chiến dịch quảng bá du lịch Hàn Quốc đã mở cửa trợ lại cho nhiều du khách quốc tế trong đó có Việt Nam.

KTO Việt Nam