FCV Fresher 2022

FrieslandCampina là một tập đoàn đa quốc gia thuộc 5 công ty sữa lớn nhất hành tinh. GUDJOB đã đảm nhiệm chiến dịch marketing cho chương trình tuyển dụng FCV Fresher 2022.

FrieslandCampina Việt Nam

post 01 | GUDJOB