그래픽 디자이너

GUDJOB Remote Desiger | GUDJOB

Tổng quan

GUDJOB đang tuyển dụng các bạn Graphic Designer làm việc theo hình thức Freelance. Tùy vào thế mạnh và năng lực của từng bạn, GUDJOB sẽ mời các bạn hợp tác trong các dự án phù hợp. Trước khi ứng tuyển, bạn hãy tìm hiểu thêm về GUDJOB tại đây.

Công việc

Yêu cầu công việc sẽ được trao đổi trong từng dự án cụ thể.  Xét về tổng quan, công việc xoay quanh thiết kế các hạng mục trong một chiến dịch digital marketing, bao gồm nhưng không giới hạn như:

  • Social Media Post: hình ảnh, video motion graphic ngắn (dưới 30s)
  • 주요 비주얼
  • Ads Banner: GDN, ecommerce banner…

Yêu cầu

  • Thành thạo Ps, Ai, Ae…
  • Đã có kinh nghiệm cộng tác trong các dự án Freelance trước đó
  • Có trách nhiệm

신청하기

Bạn hãy ứng tuyển thông qua mẫu bên dưới: