콘텐츠 제작자

GUDJOB Remote Content Writer | GUDJOB

Tổng quan

GUDJOB đang tuyển dụng các bạn Content Creator làm việc theo hình thức Freelance. Tùy vào thế mạnh và năng lực của từng bạn, GUDJOB sẽ mời các bạn hợp tác trong các dự án phù hợp. Trước khi ứng tuyển, bạn hãy tìm hiểu thêm về GUDJOB tại đây.

Công việc

Yêu cầu công việc sẽ được trao đổi trong từng dự án cụ thể.  Xét về tổng quan, công việc xoay quanh sáng tạo nội dung cho các nền tảng mạng xã hội:

  • Lên Content Plan / Calendar
  • Viết caption cho các social post
  • Lên brief cho các bạn designer
  • Viết bài Blog / PR
  • Viết kịch bản (Video, Livestream…)

Yêu cầu

  • Thích viết lách & có sự đa dạng về văn phong
  • Có kiến thức xã hội tổng quát tốt & nhạy bén với các xu hướng.
  • Đã có kinh nghiệm cộng tác trong các dự án Freelance trước đó
  • Có trách nhiệm

신청하기

Bạn hãy ứng tuyển thông qua mẫu bên dưới: