候補者情報確認リクエスト

Nếu bạn là phòng HR của công ty đang có nhu cầu xác thực thông tin ứng viên từng làm việc tại GUDJOB, hãy cung cấp các thông tin theo mẫu bên dưới. Chúng tôi xây dựng mẫu liên hệ chính thức này nhằm tạo điều kiện giúp các bạn dễ dàng xác thực các thông tin của ứng viên & nhận được những đánh giá chuẩn xác hơn.