việc làm tại GUDJOB

Thông tin về các vị trí đang tuyển dụng sẽ được cập nhật bên dưới. Các vấn đề liên quan đến tuyển dụng các bạn có thể liên hệ qua email: [email protected]

graphic designer

Junior | Full-time

opening

graphic design intern

Intern | Full-time

opening

account executive

Junior | Full-time

openning

content writer

Junior | Full-time

openning

content writer intern

Intern | Full-time

openning

digital specialist

Junior | Full-time

closed