Menu Đóng

Wow Bite Key Visual

Khách hàng

Uncle Jax

Viên Yến Mạch Wow Bite là dòng sản phẩm bổ dưỡng hoàn toàn mới từ Uncle Jax

Phạm vi công việc

  • Thiết kế Key Visual
  • Thiết kế POSM

Key Visual

Leaflet & Standee

Các dự án khác

liên hệ gudjob ngay

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.