Wow Bite Key Visual

Khách hàng

Uncle Jax

Viên Yến Mạch Wow Bite là dòng sản phẩm bổ dưỡng hoàn toàn mới từ Uncle Jax

Phạm vi công việc

  • Thiết kế Key Visual
  • Thiết kế POSM

Key Visual

Leaflet & Standee