Menu Đóng

Vgogo – Lazada Landing Page

Khách hàng

VGOGO

Vgogo là nhà phân phối độc quyền các thương hiệu công nghệ nổi tiếng trên thế giới như: X-Mini, Promate, Popsockets, Aukey…

Phạm vi công việc

  • Thiết kế Landing page
Vgogo landing page

Các dự án khác

What's in the proposal?

  • Situation Analysis
  • Optimization suggestions
  • Custom pricing

Có gì trong proposal?

  • Đánh giá tình hình
  • Đề xuất tối ưu
  • Ước lượng chi phí