Menu Đóng

Unilever – Interview Video

Khách hàng

Unilever

Unilever là một trong những công ty đa quốc gia hàng đầu thế giới chuyên về các sản phẩm chăm sóc cá nhân, chăm sóc gia đình và thực phẩm

Phạm vi công việc

  • Series video phỏng vấn các nhân sự tại Unilever

Các dự án khác

liên hệ gudjob ngay

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.