Menu Đóng

Khách hàng

Uncle Jax

Uncle Jax mang đến các bạn Việt Nam và khắp nơi trên thế giới món bắp rang chất lượng cao nhất theo đúng kiểu Mỹ

Phạm vi công việc

  • Định hướng nội dung
  • Sáng tạo nội dung social
  • Quản lý quảng cáo Facebook, Instagram

Một số sản phẩm

Các dự án khác

liên hệ GUDJOB

liên hệ gudjob ngay