Menu Đóng

SpeedLink Corporate Video

Khách hàng

SpeedLink

SpeedLink là công ty cung cấp các dịch vụ chuyển phát nhanh toàn quốc, dịch vụ kho bãi cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, dịch vụ vận chuyển quốc tế, dịch vụ giá trị gia tăng.

Phạm vi công việc

  • Video giới thiệu về các dịch vụ của công ty. Sử dụng trong truyền thông nội bộ
Chơi Video

Các dự án khác

liên hệ gudjob ngay

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.