Menu Đóng
Generali Việt Nam

Khách hàng

Generali

Generali Việt Nam là một thành viên của Tập đoàn Generali – một trong những tập đoàn hàng đầu thế giới trong lĩnh vực bảo hiểm và các sản phẩm tài chính với sự hiện diện rộng rãi tại hơn 60 quốc gia toàn cầu

Phạm vi công việc

  • Định hướng nội dung
  • Sáng tạo nội dung social
  • Quản lý quảng cáo Facebook, Google

Một số sản phẩm

Các dự án khác

liên hệ GUDJOB

liên hệ gudjob ngay