Menu Đóng

Khách hàng

Dutch Lady

Thương hiệu sữa tươi Dutch Lady với hình ảnh cô gái Hà Lan đã trở nên quen thuộc và được ưa chuộng bởi nhiều thế hệ người tiêu dùng

Phạm vi công việc

  • Sáng tạo nội dung social

Các dự án khác

liên hệ GUDJOB

liên hệ gudjob ngay