Khách hàng

Đông Thành - Hòa Phúc

Được thành lập năm 1992, ĐT-HP là nhà phân phối chính thức của các thương hiệu âm thanh hàng đầu thế giới tại Việt Nam.

Phạm vi công việc

Một số sản phẩm