Khách hàng

Digiads

Digiads là một tổ chức hoạt động trong lĩnh vực truyền thông và sáng tạo tại Sài Gòn, là đơn vị chuyên cung cấp dịch vụ sáng tạo nội dung hình ảnh trên nền tảng số

Phạm vi công việc

Thiết kế bộ nhận diện thương hiệu và các ứng dụng