Menu Đóng

Detox & Beauty Center

Khách hàng

Detox & Beauty Center

Detox & Beauty Center chuyên chăm sóc sắc đẹp với các dịch vụ đào thải độc tố hiệu quả giúp khỏe từ bên trong và đẹp từ bên ngoài

Phạm vi công việc

  • Định hướng nội dung
  • Sáng tạo nội dung social
  • Quản lý quảng cáo Facebook

Một số sản phẩm

Các dự án khác

What's in the proposal?

  • Situation Analysis
  • Optimization suggestions
  • Custom pricing

Có gì trong proposal?

  • Đánh giá tình hình
  • Đề xuất tối ưu
  • Ước lượng chi phí