Menu Đóng

Biti’s Hunter Booth

Khách hàng

Biti's

Thương hiệu giày, dép đã có tên tuổi hơn 36 năm tại Việt Nam

Phạm vi công việc

  • Thiết kế Booth chụp hình

Các dự án khác

What's in the proposal?

  • Situation Analysis
  • Optimization suggestions
  • Custom pricing

Có gì trong proposal?

  • Đánh giá tình hình
  • Đề xuất tối ưu
  • Ước lượng chi phí