Khách hàng

ALSOK

ALSOK là công ty Nhật Bản với hơn 50 năm kinh nghiệm về lĩnh vực bảo vệ. Tại Việt Nam, ALSOK cung cấp thiết bị an ninh từ năm 2009 và tiếp tục phát triển dịch vụ bảo vệ bằng con người từ năm 2016.

Phạm vi công việc