digital specialist

Đây là một vị trí đòi hỏi bạn cần thành thạo các nền tảng quảng cáo, kỹ năng phân tích số liệu và nhạy bén với những update về digital.

Bạn sẽ làm gì? 

  • Xây dựng media plan đa kênh theo yêu cầu của từng dự án (20%)
  • Thiết lập và quản lý các chiến dịch quảng cáo trên các nền tảng: Facebook, Google, Zalo, TikTok…(60%)
  • Xây dựng các landing page theo thiết kế từ team sáng tạo (10%)
  • Lập report hiệu quả quảng cáo của các chiến dịch, đánh giá và đưa ra phương án tối ưu hóa (10%)

Yêu cầu công việc: 

  • Thành thạo việc cài đặt tracking với Google Tag Manager, Google Analytics…
  • Thành thạo việc thiết lập chiến dịch quảng cáo trên các nền tảng khác nhau (80% là Facebook Ads & Google Ads, 20% là các nền tảng khác)
  • Sử dụng tốt công cụ Ladipage, Excel, Google Sheet

Job type: Full-time

Level: Junior

Các bạn có thể ứng tuyển bằng Form bên dưới hoặc gửi CV về: careers@gudjob.net

Status: